ENERGETICKÉ STROJÁRNE, s.r.o.

Kontakt

Adresa

ENERGETICKÉ STROJÁRNE s.r.o.
Popradská 58
040 01 Košice

IČO: 36175099
DIČ: 2020050945
IČ DPH: SK2020050945

Prevádzka Bratislava

ENERGETICKÉ STROJÁRNE s.r.o.
VLČIE HRDLO, P.O.BOX 36
820 03 Bratislava 

Výpis z obchodného registra

energetickestrojarne@energetickestrojarne.sk

Riaditeľ a konateľ spoločnosti:
rvozar@energetickestrojarne.sk

GPS poloha: 
E 17°09´50˝ N 48°06´47˝

Kontakty

Manažér pre kvalitu a Zástupca riaditeľa pre ekonomiku:
0905 893 723
energetickestrojarne@slovanet.sk

Zástupca riaditeľa pre výrobu:
pvolf@energetickestrojarne.sk

Zástupca riaditeľa pre obchod:
0908 245 264
aberes@energetickestrojarne.sk

02/4055 8610
bgunis@energetickestrojarne.sk

02/4055 8119
vrevayova@energetickestrojarne.sk

02/4055 8043
jhurta@energetickestrojarne.sk

Zástupca riaditeľa pre správu budov a nehnuteľností:
0905 500 356
ivozar@energetickestrojarne.sk

Napíšte nám

overovací kód
Ako sa k nám dostanete NÁJSŤ TRASU