ENERGETICKÉ STROJÁRNE, s.r.o.

Referencie

Údržba a opravy elektrozariadení a transformátorov

Názov akcieZákazníkRealizácia
Montážne a demontážne práce elektro
 • Montáž elektroinštalácie
 • Montáž osvetlenia
ZSE Energia a.s.2015 – 2017
Opravy a servis elektrozariadení
 • Odborné prehliadky, oprava osvetlenia, montáž elektroinštalácie
 • Spracovanie revíznych správ, Vypracovanie projektovej dokumentácie
U. S. Steel Košice, s.r.o.2013-2016
Servis a opravy elektrozariadení, opravy osvetlenia, montáž elektroinštalácie vypracovanie revíznych správ , vypracovanie projektových dokumentácii SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.2013-2016
Údržba a opravy transformátorovSLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.2013- 2016
Demolácie – VJ KUMEN, FENOL, ETOXII, ETYLBENZÉN
 • Demontáž káblových rozvodov
 • Montáž novo projektovaných káblových trás a rozvodov
 • Prekládky silnoprúdových a slaboprúdových káblových rozvodov
 • Stavebné a terénne úpravy
SAM-SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.2015
Montáž elektroinštalácie REVAMP EJ2
 • Montáž silnoprúdových káblových trás
 • Rekonštrukcia PRS rozvádzačov
 • Montáž a zapojenie novo osadených čerpadiel a motorových pohonov NN/VN
 • Montáž bleskozvodnej sústavy
 • Vypracovanie revíznych správ
 • Funkčne skúšky
Siemens s.r.o.2014
Montáž elektroinštalácie Fláre Gas Recovery
 • Montáž slaboprúdových káblových trás
 • Rekonštrukcia rozvádzačov
 • Montáž a zapojenie novo osadených prístrojov MaR
 • Vypracovanie revíznych správ
 • Funkčne skúšky
INTECH CONTROL spol. s r.o.2014
Generálna oprava AVD6 preinvestora SLOVNAFT, a.s. časť elektro
 • Montáž silnoprúdových káblových trás
 • Rekonštrukcia PRS rozvádzačov
 • Montáž a zapojenie novo osadených čerpadiel a motorových pohonov NN/VN
 • Montáž bleskozvodnej sústavy
 • Vypracovanie revíznych správ
 • Funkčne skúšky
SAM-SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.2014
Rekonštrukcia AVD 6 - časť SRTP
 • Montáž slaboprúdových káblových trás
 • Rekonštrukcia DT rozvádzačov
 • Montáž a zapojenie novo osadených prístrojov MaR
 • Vypracovanie revíznych správ
 • Funkčne skúšky
Siemens s.r.o.2014
Infraštruktúra administratívno – prevádzkového centra PANHOLEC
 • Montáž pouličného osvetlenia
 • Montáž bleskozvodnej sústavy
SAM-SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.2013
Rekonštrukcia preložiek inžinierskych sieti elektro VJ PP, PP2, FPE, pre investora SLOVNAFT, a.s.
 • Prekládka káblových trás silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov
METROSTAV SK, a.s.2013
Rekonštrukcia areálového osvetlenia pre investora SLOVNAFT, a.s
 • Montáž areálového pouličného osvetlenia
 • Rekonštrukcia RVO – rozvádzačov
 • Stavebné a terénne úpravy
SLOVNAFT, a.s.2013
Oprava káblového prívodu TS10BSLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.2013
Oprava prívodov NN
 • Rekonštrukcia prívodných polí
 • Výzbrojenie nový polí rozvádzačov
 • Montáž novej kabeláže
ABB s.r.o.2013
Rekonštrukcia nádržových blokov N4503, N4506, N4709, N4805, N4815, N4816 pre investora SLOVNAFT, a.s.
 • Montáž silnoprúdových zariadení
 • Montáž osvetlenia
 • Montáž bleskozvodnej sústavy
 • Vypracovanie revíznych správ
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.2012
Zníženie korózie na HRP7 – časť elektro pre investora SLOVNAFT, a.s.
 • Montáž elektro ohrevov
 • Montáž MaR zariadení
 • Úprava software
 • Montáž silnoprúdových zariadení
 • Montáž bleskozvodnej sústavy
SAM-SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.2012
Rekonštrukcia EJ2 – PIPING
 • Montáž elektro ohrevov
 • Montáž MaR zariadení
 • Úprava software
 • Montáž silnoprúdových zariadení
 • Montáž bleskozvodnej sústavy
SAM-SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.2012

Údržba a opravy točivých strojov, turbogenerátorov a hydrogenerátorov

Názov akcieTypVýkonZákazníkRealizácia
Oprava tlmiča a preizolovanie svorníkov na rotore generátora TG1 VE DobšináH 6471/610,88 MW/ 14,5 MVASlovenské elektrárne a.s.2015
Oprava generátora TG2 VE Nosice
 • Regenerácia izolačného systému a oprava komutátorov HB a PB
HB C5451/12 PB C4629/10210 kW 10 kWSlovenské elektrárne a.s.2015
Opravy a servis elektromotorov NN/VNU. S. Steel Košice, s.r.o.2013-2016
Údržba a opravy elektromotorov NN/VNSLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.2016-2022
Údržba a opravy transformátorovSLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.2013- 2016
Údržba a opravy elektromotorov NN/VNSlovenské elektrárne a.s.2014 - 2017
Údržba a opravy elektromotorov NN/VNŽelezničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2013- 2016
Oprava 6kV elektromotorov
 • 6ks (2014-2016)
 • Výroba a montáž vinutia
2V-188-02 H2,1 MWSlovenské elektrárne a.s.2014-2016
Výroba statorového vinutia pomocného generátora VE LipnoHV5747/161.SERVIS ENERGO s.r.o.2015
Oprava pólu rotora generátora TG1 VE Horná Streda
 • Výroba nového izolačného systému
VTA560/100x4012,75 MW/ 17 MVASlovenské elektrárne a.s.2014
Oprava 6kV elektromotora sekundárneho kompresora 132MC03P45/36AS26S2,3 MWSLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.2013
Revízia 6kV motorov ELIN - 2ksHKM 171E04L0C-06M HKM 180E04L5C-06M6,7 MW 8,6 MWU. S. Steel Košice, s.r.o.2013
Oprava ochrany zapuzdrených vodičov VE Čierny Váh
 • Montáž vysúšačov
 • montáž a výroba upchávok zapuzdrených vodičov vlastnej konštrukcie
Slovenské elektrárne a.s.2013-2015
Oprava statora generátora TG-1 VE Kamýk
 • Výroba statorového vinutia pre TG3
H8060/4010 MW/ 12,5 MVA1.SERVIS ENERGO s.r.o.2012
GO generátora a budičov TG3 VE Nosice
 • Regenerácia izolačného systému, oprava komutátorov budičov
HB C5451/12 PB C4629/10210 kW 10 kWSlovenské elektrárne a.s.2012
Oprava rotora HB TG2 Orava
 • Výroba vinutia rotora a výmena komutátora
C5439/12100 kWSlovenské elektrárne a.s.2012
Generálna oprava hydrogenerátora TG2 VE Ružín
 • Výroba a montáž nového statorového vinutia
 • nové konštrukčné riešenie vývodov generátora
 • kompletné preizolovanie rotora generátora
 • montáž systému online merania vzduchovej medzery generátora
HV 8468/4830 MW/ 35,3 MVASlovenské elektrárne a.s.2011-2012
Oprava generátora G2 Gabčíkovo SVII
 • Výmena magnetického obvodu a výroba vinutia rotora a statora
1HJ 492 550/12520 kW/ 650 kVASlovenské elektrárne a.s.2011
GO generátora TG1 Krpeľany
 • Výroba vinutia hlavného a pomocného budiča a výmena komutátora
HB C5042/1 PB C4024/890 kW 6 kWSlovenské elektrárne a.s.2011
GO generátora TG2 Krpeľany
 • Výroba vinutia hlavného a pomocného budiča a výmena komutátora
HB C5042/1 PB C4024/890 kW 6 kWSlovenské elektrárne a.s.2010
GO generátora TG3 Krpeľany
 • Výroba vinutia hlavného a pomocného budiča a výmena komutátora
HB C5042/1 PB C4024/890 kW 6 kWSlovenské elektrárne a.s.2009
Oprava statora TG 3 VE Dalešice
 • Výroba statorového vinutia
HV880742/44102,5MW/ 110MVABRUSH SEM s.r.o.2009
GO generátorov TG1 a TG2 VE Bešeňová
 • preizolovanie pólov rotora a oprava statora a chladenia
H6260/2002,3 MW/ 2,9 MVASlovenské elektrárne a.s.2008-2009
Oprava statora generátora TG-3 VE Kamýk
 • Výroba statorového vinutia pre TG3
H8060/4010 MW/ 12,5 MVA1.SERVIS ENERGO s.r.o.2008

Fotogalérie